Vi välkomnar spontanansökningar från erfarna serviceelektriker. 

Maila: Donald Carlsson på donalds.el@telia.com